Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Pilates-San betreffende deelname aan small group-lessen, privé- en duo trainingen, workshops zowel fysiek in de studio als online via Zoom en massages.
Op alle overeenkomsten tussen Pilates-San en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, het melden van fysieke klachten en voor het op de hoogte blijven van wijzigingen.

De Algemene Voorwaarden worden door een deelnemer geaccepteerd op het moment dat hij/zij een account heeft aangemaakt op Fitogram.


Alle small group-lessen annuleer je (eventuele inhaallessen boek je) via Fitogram. (alleen dan geldt de reservering/annulering), dus niet via andere kanalen als Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram etc.

Pilates-San heeft het recht te allen tijde de algemene voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen. Jaarlijks en/of halfjaarlijks mag en kan op basis van de indexering (aanpassen van de geldbedragen aan het indexcijfer)het lesgeld verhoogd worden.

Aanmelden, lidmaatschap, opzeggen en uitschrijven

1.1 Wanneer de deelnemer het inschrijfformulier inlevert ontvangt deze een linkje voor de boekingsapp Fitogram om zich te registreren. Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met de algemene voorwaarden.

1.2 Een deelnemer wordt lid zodra er een lessenkaart gekocht of een abonnement wordt genomen. Elk nieuw lid betaald eenmalig inschrijfkosten a €15,-. Dit geldt niet indien alleen een proefles wordt gevolgd.

1.3 Als een lid 4 maanden zonder bericht inactief is, d.w.z. geen geldig abonnement/lessenkaart heeft en dus geen lessen meer volgt, wordt het lidmaatschap beëindigd (tenzij er andere afspraken zijn met de deelnemer). Voor het her-inschrijven worden opnieuw weer inschrijfkosten gerekend. Na een her-inschrijving kan er geen proefles meer worden geboekt.

1.4 De small grouplessen worden via Fitogram gereserveerd en eventueel geannuleerd. De privé-, duotrainingen, workshops en massages middels WhatsApp

Abonnementen & Lessenkaarten

2.1 De abonnementen worden aangegaan voor een kwartaal met een opzegtermijn van minimaal 4 kalenderweken voor de afloop van de abonnementsperiode. Het lid kiest welk abonnement/lessenkaart bij hem/haar het beste past en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze.
2.2 Een abonnement is inclusief de studiostops en de vakantie van het lid en loopt door tijdens de afwezigheid van de leden.

2.3 De opzegtermijn van abonnementen is minimaal 4 kalenderweken voor de afloop van de abonnementsperiode. Tussentijds het abonnement beëindigen is niet mogelijk.

2.4 Het opzeggen van het abonnement wordt via het eigen account van het lid in Fitogram gedaan. De opzegging is van kracht, zodra de deelnemer een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

2.5 Indien minder dan 4 kalenderweken voor het verstrijken van de abonnementsperiode wordt opgezegd, wordt de contributie van het daaropvolgende kwartaal in rekening gebracht.
2.6 Als er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen, massage of de workshop, dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

2.7 Lessenkaarten hebben een vaste geldigheidsduur. Hier wordt niet van afgeweken.

2.8 Een lessenkaart dien je in een keer te betalen. Het is niet mogelijk een lessenkaart in termijnen te betalen.

2.9 Ongebruikte credits van de lessenkaart vervallen indien de geldigheid van de kaart is verlopen.

Betalen, boeken, annuleren, inhalen, restitutie, pauzeren

3.1 Uitgegaan wordt van 40 lesweken per jaar. Deelnemers worden door Pilates-San ingeboekt voor deze 40 weken.

3.2 Deelnemers annuleren bij verhindering zelf hun lessen via Fitogram tot 24 uur van te voren. De deelnemer boekt dan zelf een inhaalles op een andere dag daar waar plaats is in datzelfde kwartaal. Indien later wordt geannuleerd vervalt de credit en wordt de les/sessie betaald.
3.3 Bij het annuleren van de les vanuit Pilates-San zal het tegoed bij de deelnemer op het account worden bijgeschreven en wordt (kan) dit voor een latere/extra les of sessie gebruikt (worden).

3.4 Restitutie van lesgeld voor geannuleerde/gemiste lessen, workshops of anderszins is in geen enkel geval mogelijk. Het is niet mogelijk om de lessenkaart te pauzeren of te verlengen. 

3.5 In uitzonderlijke gevallen, zoals bij zwangerschap of langdurige ziekte kan een lessenkaart worden verlengd of een abonnement worden gepauzeerd in overleg met Pilates-San en mits de absentie van de klant tijdig (minimaal 6 weken van te voren) via de e-mail wordt gemeld en de redenen plausibel* zijn. Het initiatief hiervoor ligt volledig bij het lid.

3.6 Een gepauzeerd abonnement/lessenkaart kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de pauzering vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen.

3.7 Gedurende de pauzering ontvangt het lid geen betaalverzoekjes. Als de deelnemer weer hersteld is, of de lessen weer hervat na de afgesproken pauzering, ontvangt het lid weer betaalverzoekjes.

3.8 Bij alle abonnementsvormen vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.

*of de redenen plausibel zijn en daarmee de pauzering gerechtvaardigd, wordt bepaald door Pilates-San

Vakanties & Feestdagen

4.1 De Pilates Studio is af en toe gesloten op bijvoorbeeld feestdagen en schoolvakanties. Deze worden elk kalenderjaar van te voren aangekondigd op de website https://www.pilates-san.nl/tarieven/ en in het rooster. Tijdens de vakanties kun je als je wilt op https://www.instagram.com/pilates_san/ filmpjes/foto’s vinden met Pilates oefeningen incl. uitleg. (even helemaal naar beneden scrollen)

4.2 Tijdens de studiostops en vakanties van de leden loopt het abonnement door; dit is verrekend in de contributie.

4.3 Als de abonnementhouder langdurig met vakantie gaat buiten de studiostops, dan kan het abonnement worden gepauzeerd. Hiervoor dient het lid tijdig (minimaal 6 weken van te voren) via de e-mail contact op te nemen met Pilates-San. Het initiatief hiervoor ligt bij het lid.

4.4 Tijdens de zomervakantie is er een zomerrooster waarin er op sommige dagen wel les gegeven wordt.

Aansprakelijkheid & eigen verantwoordelijkheid

5.1 Elke deelnemer dient de instructeur op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten.
5.2 Als de deelnemer fysieke klachten heeft, of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Indien de (huis)arts akkoord gaat, kan de deelnemer de les volgen

5.3 Pilates is een corrigerende, heilzame en functionele bewegingsmethode, maar het is geen (fysio)therapie. Pilates kan therapeutisch werken, maar claimt niet de oplossing voor klachten te zijn. De deelnemer is hiervan op de hoogte en beseft dat hij/zij voor therapie een arts/specialist/therapeut dient te consulteren.

5.4 Deelname aan alle activiteiten (lessen/workshops/massages) geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer.
Pilates-San sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk.
5.5 Pilates-San is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen.
5.6 Pilates-San heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. 

5.7 Pilates-San heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur of anderszins.

5.8 Pilates-San heeft het recht iemand het lidmaatschap te weigeren, indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld op basis van eerdere ervaringen met de persoon in kwestie.
5.9 Pilates-San kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

Eigenaar van Pilates-San: 

Sandra te Poel